Avdeev, M. V., V. I. Petrenko, A. V. Feoktystov, I. V. Gapon, V. L. Aksenov, L. V´ek´as, and P. Kopcansk´y. “Neutron Investigations of Ferrofluids”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 60, no. 8, Jan. 2019, p. 728, doi:10.15407/ujpe60.08.0728.