Chornyi, V. S., S. L. Skripka, B. Y. Lenyk, I. V. Basiuk, and O. Y. Nechyporuk. “Hybrid Resonance in the Split-Ring Resonator/Ferrite Structure in the C-Band”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 61, no. 8, Jan. 2019, p. 727, doi:10.15407/ujpe61.08.0732.