Chudak, N., K. Merkotan, D. Ptashynskyy, O. Potiyenko, M. Deliyergiyev, A. Tikhonov, G. Sokhrannyi, O. Zharova, O. Berezovs’kyi, V. Voitenko, Y. Volkotrub, I. Sharph, and V. Rusov. “Internal States of Hadrons in Relativistic Reference Frames”. Ukrainian Journal of Physics, Vol. 61, no. 12, Jan. 2019, p. 1033, doi:10.15407/ujpe61.12.1033.