Cherednychenko, T., I. Garkusha, МаkhlaiV., D. Solyakov, Y. Petrov, V. Chebotarev, M. Ladygina, MаrchenkoA., V. Staltsov, D. Yelisyeyev, V. Astashynski, and АnaninS. “Creation of a Compression Zone in the Plasma Steam MPC under Different Initial Conditions”. Ukrainian Journal of Physics, Vol. 62, no. 4, Dec. 2018, p. 306, doi:10.15407/ujpe62.04.0306.