Zagorodny, A. G., O. S. Bakai, V. M. Loktev, M. F. Shulga, V. P. Gusynin, B. I. Lev, V. G. Litovchenko, E. G. Petrov, P. M. Tomchuk, I. M. Burban, S. Y. Vilchynskyi, B. E. Grinyuk, O. M. Gavrilik, V. I. Gerasymenko, I. S. Dotsenko, V. I. Zasenko, O. D. Kocherga, Y. O. Sitenko, M. V. Strikha, and G. F. Filippov. “In Memory of Ivan Vasylyovych Simenog”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 59, no. 8, Oct. 2018, p. 841, doi:10.15407/ujpe59.08.0841.