Zagorodny, A. G., V. M. Loktev, B. I. Lev, E. G. Petrov, V. B. Belyaev, O. M. Gavrylyk, B. E. Grinyuk, V. I. Zasenko, A. K. Motovilov, and S. L. Yakovlev. “Ivan Vasylyovych Simenog (to the 75-Th Anniversary of His Birthday)”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 59, no. 4, Oct. 2018, p. 452, doi:10.15407/ujpe59.04.0452.