Azarenkov, M. O., I. M. Vyshnevskyi, A. G. Zagorodny, V. A. Zhovtyansky, V. I. Slisenko, I. O. Anisimov, A. G. Borisenko, V. F. Virko, I. E. Garkusha, O. A. Goncharov, D. L. Grekov, A. A. Gurin, V. Y. Denisov, V. I. Zasenko, V. I. Karas’, Y. I. Kolesnichenko, V. M. Lashkin, I. M. Onishchenko, V. M. Pavlenko, V. M. Slobodyan, P. D. Starchyk, O. A. Fedorovych, and V. V. Tsiolko. “In Memory of Kostyantyn Pavlovych Shamrai”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 58, no. 12, Oct. 2018, p. 1204, https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018404.