Kudrya, V. Y., V. M. Yashchuk, A. P. Naumenko, Y. Mely, T. V. Udod, and Y. S. Kreminska. “Spectral Properties of Single-Stranded Viral DNA Fragment”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 63, no. 10, Oct. 2018, p. 912, doi:10.15407/ujpe63.10.912.