Gomonai, G. M., O. B. Shpenyk, V. T. Maslyuk, and A. M. Zavilopulo. “Volodymyr Mykhailovych Mazur (to 75th Anniversary of His Birthday)”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 63, no. 6, July 2018, p. 573, doi:10.15407/ujpe63.6.573.