[1]
M. Bondar, I. Gandzha, A. Zagorodny, B. Lev, V. Starkov, and V. Shenderovskyi, “Petro Mykhailovych Tomchuk (to the 90th Anniversary of His Birth)”, Ukr. J. Phys., vol. 69, no. 1, p. 66, Feb. 2024.