[1]
Brodyn М., “V’yacheslav Mykolayovych Starkov (to the 70th Anniver-sary of His Birthday)”, Ukr. J. Phys., vol. 56, no. 6, p. 601, Feb. 2022.