[1]
Litovchenko В., “In Memory of Maksym Tymofiiovych Kostyshin”, Ukr. J. Phys., vol. 57, no. 1, p. 100, Jan. 2012.