[1]
O. Belyaev, “Mykhailo Pavlovych Lisitsa (to the 100th anniversary of his birth)”, Ukr. J. Phys., vol. 66, no. 1, p. 91, Jan. 2021.