[1]
V. G. Bar’yakhtar, A. G. Zagorodny, V. M. Loktev, I. M. Mryglod, M. F. Shul’ga, and I. R. Yukhnovs’kyi, “To the 110th Anniversary of Academician M.M. Bogolyubov Birthday”, Ukr. J. Phys., vol. 64, no. 8, p. 776, Sep. 2019.