[1]
V. Bar’yakhtar, A. Zagorodny, V. Loktev, I. Mryglod, M. Shul’ga, and I. Yukhnovs’kyi, “To the 110th Anniversary of Academician M.M. Bogolyubov Birthday”, UJP, vol. 64, no. 8, p. 776, Sep. 2019.