[1]
V. O. Zheltonozhskyi, A. M. Savrasov, K. M. Solodovnyk, V. A. Plujko, O. M. Gorbachenko, and O. I. Davydovska, “Isomer Ratios and Mean Angular Momenta of Primary 97Nb Fragments at 235U and 238U Photofission”, Ukr. J. Phys., vol. 62, no. 4, p. 285, Dec. 2018.