[1]
V. Zheltonozhskyi, A. Savrasov, K. Solodovnyk, V. Plujko, O. Gorbachenko, and O. Davydovska, “Isomer Ratios and Mean Angular Momenta of Primary 97Nb Fragments at 235U and 238U Photofission”, UJP, vol. 62, no. 4, p. 285, Dec. 2018.