Bondar, M., Gandzha, I., Zagorodny, A., Lev, B., Starkov, V. and Shenderovskyi, V. (2024) “Petro Mykhailovych Tomchuk (to the 90th Anniversary of His Birth)”, Ukrainian Journal of Physics, 69(1), p. 66. doi: 10.15407/ujpe69.1.66.