Bulavin, L., Veitsman, B., Gavryushenko, D., Golovko, M., Gotsulskyi, V., Klepko, V., Koval, I., Lazarenko, M., Lebovka, M., Lysetskyi, L., Magaz`u, S., Maisano, G., Odynaev, S., Plevachuk, Y., Sabirov, L., Khorolskyi, O., Chalyi, K., Chalyi, O. and Cherevko, K. (2023) “Mykola Petrovych Malomuzh (on his 75th birthday)”, Ukrainian Journal of Physics, 68(7), p. 503. doi: 10.15407/ujpe68.7.503.