Zagorodny, A., Izotov, Y., Loktev, V., Storizhko, V., Shul’ga, M., Gusynin, V., Lev, B., Pashitsky, E., Petrov, E., Sitenko, Y., Gorenstein, M., Martynov, E., Sinyukov, Y. and Kukhtin, V. (2021) “Gennadii Mykhailovych Zinovjev (to the 80-th anniversary of his birth)”, Ukrainian Journal of Physics, 66(5), p. 456. doi: 10.15407/ujpe66.5.456.