Bakai, O., Gusynin, V., Zasenko, V., Zinovjev, G., Izotov, Y., Lev, B., Loktev, V., Mryglod, I., Petrov, E., Sitenko, Y., Slyusarenko, Y., Shulga, M. and Yukhnovskii, I. (2021) “Anatoly Glibovych Zagorodny (to the 70th anniversary of his birth)”, Ukrainian Journal of Physics, 66(1), p. 87. doi: 10.15407/ujpe66.1.87.