Bakai, O. S., Bar’yakhtar, V. G., Galkina, O. G., Lozenko, A. F., Loktev, V. M., Pashitskii, E. A., Semenov, O. V., Sugakov, V. Y., Yatskiv, Y. S. and Zagorodny, A. G. (2020) “To the 80th birthday of Serhiy Mykhailovych Ryabchenko”, Ukrainian Journal of Physics, 65(10), p. 831. Available at: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020281 (Accessed: 6 July 2022).