Bakai, O. S., Bar’yakhtar, V. G., Gusynin, V. P., Zagorodny, A. G., Loktev, V. M., Peletminskii, S. V., Sitenko, Y. O., Slyusarenko, Y. V., Storizhko, V. Y. and Shulga, M. F. (2020) “To the 90th Birthday of Petro Ivanovych Fomin (1930–2011)”, Ukrainian Journal of Physics, 65(8), p. 735. doi: 10.15407/ujpe65.8.735.