Yukhnovskii, I. R., Bar’yakhtar, V. G., Bakai, A. S., Loktev, V. M., Yatskiv, Y. S., Zagorodny, A. G., Bryk, T. M., Derzhko, O. V., Folk, R., Holovatch, Y. V., Holovko, M. F., Ivankiv, O. L., Kozlovskii, M. P., Patsahan, O. V. and Tokarchuk, M. V. (2020) “A Prominent Representative of the New Generation of Ukrainian Physicists (to the 60th birthday of Ihor Mryglod)”, Ukrainian Journal of Physics, 65(6), p. 552. doi: 10.15407/ujpe65.6.552.