Ptashynskiy, D. A., Zelentsova, T. M., Chudak, N. O., Merkotan, K. K., Potiienko, O. S., Voitenko, V. V., Berezovskiy, O. D., Opyatyuk, V. V., Zharova, O. V., Yushkevich, T. V., Sharph, I. V. and Rusov, V. D. (2019) “Multiparticle Fields on the Subset of Simultaneity”, Ukrainian Journal of Physics, 64(8), p. 732. doi: 10.15407/ujpe64.8.732.