Adamyan, V. M., Alekhin, O. D., Anisimov, M. O., Barthel, J., Bulavin, L. A., Gotsulskiy, V. Y., Kovalenko, M. P., Koval’, I. M., Krasnyj, Y. P., Kruglov, V. E., Lebovka, M. I., Magazu, S., Maisano, G., Mazur, V. O., Malenkov, G. G., Malomuzh, M. P., Norman, G. E., Rodnikova, M. M., Sysoev, V. M., Fisenko, A. I. and Veytsman, B. A. (2019) “To the Centenary of the Birthday of the Outstanding Physicist I.Z. Fisher”, Ukrainian Journal of Physics, 64(3), p. 266. doi: 10.15407/ujpe64.3.266.