Zagorodny, A. G., Bakai, O. S., Loktev, V. M., Shulga, M. F., Gusynin, V. P., Lev, B. I., Litovchenko, V. G., Petrov, E. G., Tomchuk, P. M., Burban, I. M., Vilchynskyi, S. Y., Grinyuk, B. E., Gavrilik, O. M., Gerasymenko, V. I., Dotsenko, I. S., Zasenko, V. I., Kocherga, O. D., Sitenko, Y. O., Strikha, M. V. and Filippov, G. F. (2018) “In Memory of Ivan Vasylyovych Simenog”, Ukrainian Journal of Physics, 59(8), p. 841. doi: 10.15407/ujpe59.08.0841.