Zagorodny, A. G., Loktev, V. M., Lev, B. I., Petrov, E. G., Belyaev, V. B., Gavrylyk, O. M., Grinyuk, B. E., Zasenko, V. I., Motovilov, A. K. and Yakovlev, S. L. (2018) “Ivan Vasylyovych Simenog (to the 75-Th Anniversary of His Birthday)”, Ukrainian Journal of Physics, 59(4), p. 452. doi: 10.15407/ujpe59.04.0452.