Zagorodny, A., Loktev, V., Lev, B., Petrov, E., Belyaev, V., Gavrylyk, O., Grinyuk, B., Zasenko, V., Motovilov, A. and Yakovlev, S. (2018) “Ivan Vasylyovych Simenog (to the 75-Th Anniversary of His Birthday)”, Ukrainian Journal of Physics, 59(4), p. 452. doi: 10.15407/ujpe59.04.0452.