Azarenkov, M. O., Vyshnevskyi, I. M., Zagorodny, A. G., Zhovtyansky, V. A., Slisenko, V. I., Anisimov, I. O., Borisenko, A. G., Virko, V. F., Garkusha, I. E., Goncharov, O. A., Grekov, D. L., Gurin, A. A., Denisov, V. Y., Zasenko, V. I., Karas’, V. I., Kolesnichenko, Y. I., Lashkin, V. M., Onishchenko, I. M., Pavlenko, V. M., Slobodyan, V. M., Starchyk, P. D., Fedorovych, O. A. and Tsiolko, V. V. (2018) “In Memory of Kostyantyn Pavlovych Shamrai”, Ukrainian Journal of Physics, 58(12), p. 1204. Available at: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018404 (Accessed: 5December2021).