Kudrya, V. Y., Yashchuk, V. M., Naumenko, A. P., Mely, Y., Udod, T. V. and Kreminska, Y. S. (2018) “Spectral Properties of Single-Stranded Viral DNA Fragment”, Ukrainian Journal of Physics, 63(10), p. 912. doi: 10.15407/ujpe63.10.912.