Brodin, M.S., A.G. Zagorodny, B.I. Lev, A.G. Naumovets, L.S. Bryzhyk, V.I. Zasenko, O.V. Zolotaryuk, and V.V. Kukhtin. 2024. “Ivan Petrovych Dzyub (to the 90th Anniversary of His Birth)”. Ukrainian Journal of Physics 69 (3):214. https://doi.org/10.15407/ujpe69.3.214.