Zagorodny, A.G., Yu.I. Izotov, V.M. Loktev, V.Yu. Storizhko, M.F. Shul’ga, V.P. Gusynin, B.I. Lev, E.A. Pashitsky, E.G. Petrov, Yu.A. Sitenko, M.I. Gorenstein, E.S. Martynov, Yu.M. Sinyukov, and V.V. Kukhtin. 2021. “Gennadii Mykhailovych Zinovjev (to the 80-Th Anniversary of His Birth)”. Ukrainian Journal of Physics 66 (5):456. https://doi.org/10.15407/ujpe66.5.456.