Bakai, O.S., V.P. Gusynin, V.I. Zasenko, G.M. Zinovjev, Yu.I. Izotov, B.I. Lev, V.M. Loktev, I.M. Mryglod, E.G. Petrov, Yu.O. Sitenko, Yu.V. Slyusarenko, M.F. Shulga, and I.R. Yukhnovskii. 2021. “Anatoly Glibovych Zagorodny (to the 70th Anniversary of His Birth)”. Ukrainian Journal of Physics 66 (1):87. https://doi.org/10.15407/ujpe66.1.87.