Bakai, O. S., V. G. Bar’yakhtar, V. P. Gusynin, O. O. Zheltukhin, A. G. Zagorodny, V. M. Loktev, S. V. Peletminskii, Yu. O. Sitenko, Yu. V. Slyusarenko, V. Yu. Storizhko, D. V. Uvarov, and M. F. Shulga. 2020. “To the 95th Birthday of Dmytro Vasylyovych Volkov (1925–1996)”. Ukrainian Journal of Physics 65 (8):737. https://doi.org/10.15407/ujpe65.8.737.