Yukhnovskii, I. R., V. G. Bar’yakhtar, A. S. Bakai, V. M. Loktev, Ya. S. Yatskiv, A. G. Zagorodny, T. M. Bryk, O. V. Derzhko, R. Folk, Yu. V. Holovatch, M. F. Holovko, O. L. Ivankiv, M. P. Kozlovskii, O. V. Patsahan, and M. V. Tokarchuk. 2020. “A Prominent Representative of the New Generation of Ukrainian Physicists (to the 60th Birthday of Ihor Mryglod)”. Ukrainian Journal of Physics 65 (6):552. https://doi.org/10.15407/ujpe65.6.552.