Bardic, V. Yu., L. A. Bulavin, O. M. Gabovych, D. A. Gavryushenko, V. Ya. Gotsul’skyi, V. O. Gubanov, O. P. Dmytrenko, S. M. Yezhov, L. L. Jenkovszky, Yu. F. Zabashta, V. V. Klepko, M. P. Kulish, V. A. Makara, M. P. Malomuzh, L. V. Poperenko, V. V. Ryazanov, M. V. Ushkats, K. O. Chalyi, O. V. Chalyi, K. V. Cherevko, and V. P. Yashchuk. 2020. “In Memory of Volodymyr Mykhailovych Sysoev (1948–2019)”. Ukrainian Journal of Physics 65 (1):93. https://doi.org/10.15407/ujpe65.1.93.