Bar’yakhtar, V., A. Zagorodny, V. Loktev, I. Mryglod, M. Shul’ga, and I. Yukhnovs’kyi. 2019. “To the 110th Anniversary of Academician M.M. Bogolyubov Birthday”. Ukrainian Journal of Physics 64 (8), 776. https://doi.org/10.15407/ujpe64.8.776.