Prokopenko, O. V., D. A. Bozhko, V. S. Tyberkevych, A. V. Chumak, V. I. Vasyuchka, A. A. Serga, O. Dzyapko, R. V. Verba, A. V. Talalaevskij, D. V. Slobodianiuk, Yu. V. Kobljanskyj, V. A. Moiseienko, S. V. Sholom, and V. Yu. Malyshev. 2019. “Recent Trends in Microwave Magnetism and Superconductivity”. Ukrainian Journal of Physics 64 (10):888. https://doi.org/10.15407/ujpe64.10.888.