Adamyan, V. M., O. D. Alekhin, M. O. Anisimov, J. Barthel, L. A. Bulavin, V. Ya. Gotsulskiy, M. P. Kovalenko, I. M. Koval’, Yu. P. Krasnyj, V. E. Kruglov, M. I. Lebovka, S. Magazu, G. Maisano, V. O. Mazur, G. G. Malenkov, M. P. Malomuzh, G. E. Norman, M. M. Rodnikova, V. M. Sysoev, A. I. Fisenko, and B. A. Veytsman. 2019. “To the Centenary of the Birthday of the Outstanding Physicist I.Z. Fisher”. Ukrainian Journal of Physics 64 (3):266. https://doi.org/10.15407/ujpe64.3.266.