Brodyn, M. S., A. G. Zagorodny, A. G. Naumovets, V. M. Loktev, S. V. Peletminskii, B. O. Ivanov, Yu. I. Gorobets, and I. V. Lezhnenko. 2019. “Viktor Grygorovych Bar’yakhtar (to the 85-Th Anniversary of His Birthday)”. Ukrainian Journal of Physics 60 (8):823. https://doi.org/10.15407/ujpe60.08.0826.