Belyaev, O. Ye., M. Ya. Valakh, Ye. F. Venger, V. P. Klad’ko, V. O. Kochelap, V. G. Litovchenko, V. S. Lysenko, F. F. Syzov, V. M. Babych, M. L. Dmytruk, V. V. Kolomoets, R. V. Konakova, D. V. Korbutyak, V. P. Melnyk, I. V. Prokopenko, B. M. Romanyuk, V. M. Tomashyk, and F. M. Vorobkalo. 2019. “Petro Ivanovych Baransky (to the 90-Th Anniversary of His Birthday)”. Ukrainian Journal of Physics 60 (12):1268. https://doi.org/10.15407/ujpe60.12.1268.