Kudrya, V. Yu., V. M. Yashchuk, I. Ya. Dubey, K. I. Kovalyuk, O. I. Batsmanova, V. I. Mel’nik, G. V. Klishevich, A. P. Naumenko, and Yu. M. Kudrya. 2019. “The Spectral Properties of the Telomere Fragments”. Ukrainian Journal of Physics 61 (6):516. https://doi.org/10.15407/ujpe61.06.0516.