Chudak, N., K. Merkotan, D. Ptashynskyy, O. Potiyenko, M. Deliyergiyev, A. Tikhonov, G. Sokhrannyi, O. Zharova, O. Berezovs’kyi, V. Voitenko, Yu. Volkotrub, I. Sharph, and V. Rusov. 2019. “Internal States of Hadrons in Relativistic Reference Frames”. Ukrainian Journal of Physics 61 (12), 1033. https://doi.org/10.15407/ujpe61.12.1033.