Zheltonozhskyi, V. O., A. M. Savrasov, K. M. Solodovnyk, V. A. Plujko, O. M. Gorbachenko, and O. I. Davydovska. 2018. “Isomer Ratios and Mean Angular Momenta of Primary 97Nb Fragments at 235U and 238U Photofission”. Ukrainian Journal of Physics 62 (4):285. https://doi.org/10.15407/ujpe62.04.0285.