Zheltonozhskyi, V., A. Savrasov, K. Solodovnyk, V. Plujko, O. Gorbachenko, and O. Davydovska. 2018. “Isomer Ratios and Mean Angular Momenta of Primary 97Nb Fragments at 235U and 238U Photofission”. Ukrainian Journal of Physics 62 (4), 285. https://doi.org/10.15407/ujpe62.04.0285.