Zagorodny, A. G., V. M. Loktev, B. I. Lev, E. G. Petrov, V. B. Belyaev, O. M. Gavrylyk, B. E. Grinyuk, V. I. Zasenko, A. K. Motovilov, and S. L. Yakovlev. 2018. “Ivan Vasylyovych Simenog (to the 75-Th Anniversary of His Birthday)”. Ukrainian Journal of Physics 59 (4):452. https://doi.org/10.15407/ujpe59.04.0452.