Neimash, V. B., H. D. Kupianskyi, I. V. Olkhovyk, V. I. Styopkin, P. M. Lytvynchuk, V. Yu. Povarchuk, I. S. Roguts’kyi, Yu. A. Furmanov, and S. M. Titarenko. 2019. “Formation of Silver Nanoparticles in PVA-PEG Hydrogel under Electron Irradiation”. Ukrainian Journal of Physics 64 (1):41. https://doi.org/10.15407/ujpe64.1.41.