Kudrya, V. Yu., V. M. Yashchuk, A. P. Naumenko, Y. Mely, T. V. Udod, and Yu. S. Kreminska. 2018. “Spectral Properties of Single-Stranded Viral DNA Fragment”. Ukrainian Journal of Physics 63 (10):912. https://doi.org/10.15407/ujpe63.10.912.