BONDAR, M.; GANDZHA, I.; ZAGORODNY, A.; LEV, B.; STARKOV, V.; SHENDEROVSKYI, V. Petro Mykhailovych Tomchuk (to the 90th Anniversary of His Birth). Ukrainian Journal of Physics, [S. l.], v. 69, n. 1, p. 66, 2024. DOI: 10.15407/ujpe69.1.66. Disponível em: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2023271. Acesso em: 13 apr. 2024.